ورود به پروفایل

مجموعه فیلمها

ایمونولوژی 1
وبینار ایمونولوژی 1
1 فیلم
سمینار دوروزه پاتولوژی و طب آزمایشگاه
سخنرانی‌ها
18 فیلم
گزارش تصویری رویدادهای پاتولوژی و طب آزمایشگاه
4 فیلم
سلسله کلاس‌های هماتوپاتولوژی 1399
سخنرانی‌ها
10 فیلم
بیست و پنجمین همایش بین المللی آسیب شناسی
پکیج فیلم های ضبط شده سخنرانی ها
101 فیلم