ورود به پروفایل

فیلمها

گزارش تصویری برنامه‌های مدون دوروزه هماتوپاتولوژی
بیمارستان پارس رشت (پنجشنبه و جمعه، ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)
گزارش تصویری سمینار دوروزه‌ی پاتولوژی و طب آزمایشگاه (قسمت سوم)
گزارش
هتل میثاق ملل مشهد - 24 و 25 خرداد 1403
گزارش تصویری سمینار دوروزه‌ی پاتولوژی و طب آزمایشگاه (قسمت دوم)
هتل میثاق ملل مشهد - 24 و 25 خرداد 1403
گزارش تصویری سمینار دوروزه‌ی پاتولوژی و طب آزمایشگاه (قسمت اول)
هتل میثاق ملل مشهد - 24 و 25 خرداد 1403