ورود به پروفایل

درباره ما

در سال ۱۹۳۹، پیشرفت شگرف در مدرسه طب و آسیب شناسی بوجود آمد. پروفسور چارلز اوبرلینگ، یک آسیب شناس مشهور فرانسوی، جهت نوسازی مدرسه طب دانشگاه تهران دعوت شد. در ژانویه ۱۹۳۹، دکتر اوبرلینگ کار خود را به عنوان رئیس دانشکده آغاز کرد. وی ساختار مدرسه طب شامل مدارس دندانپزشکی و داروسازی را با توجه به قانون وضع شده در مجلس بازسازی و مدارس را به بخش (کرسی) های متعدد تقسیم نمود.

هیئت مدیره انجمن علمی آسیب شناسی ایران

دکتر محمدرضا امینی فرد
رئیس هیئت مدیره
دکتر فرید کرمی
عضو هیئت مدیره
دکتر مهران قهرمانی
دبیر
دکتر محمدعلی برومند
بازرس
دکتر محمد هادی صادقی
عضو هیئت مدیره
دکتر سید علی اکبر سید مهدی
عضو هیئت مدیره
دکتر سعید شاقاسمی
عضو هیئت مدیره
دکتر علیرضا صادقی پور
نایب رئیس هیئت دیره