ورود به پروفایل

فیلمها

دسترسی فقط برای اعضا
خوشامدگویی و بیان محورهای بازآموزی
دکتر سیمین هیرادفر و دکتر بهرام معمار - 24 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
لنفوم‌های low-grade دستگاه گوارش
دکتر سمانه برومند - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
ضایعات IgG4-related پانکراس و کبد
دکتر ملیحه صابرافشاریان - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
تشخیص آزمایشگاهی هپاتیت‌های ویروسی
دکتر مهدی کریمی شهری - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
هپاتیت اتوایمیون
دکتر ساره اعتماد - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
پانل کارسینوم معده (بخش دوم)
دکتر امیر آل داوود، دکتر عیسی جهانزاد، دکتر محمدرضا فرزانه‌فر، دکتر سکینه عموئیان، دکتر امید محجوب، دکتر مهی منتظر - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
پانل کارسینوم معده (بخش اول)
دکتر امیر آل داوود، دکتر عیسی جهانزاد، دکتر محمدرضا فرزانه‌فر، دکتر سکینه عموئیان، دکتر امید محجوب، دکتر مهدی منتظر - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
مروری بر آزمایشات تشخیصی بیماری‌های دستگاه گوارش
دکتر حامد صادقیان - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
IBD و ضایعات التهابی روده و دیسپلازی
دکتر سکینه عموئیان - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
موارد آموزشی و جالب پاتولوژی گوارش و کبد
دکتر افشین مرادی - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
سیتولوژی پانکراتوبیلیاری
دکتر نعما محمدیان روشن - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
تشخیص افتراقی تومورهای موسینوز پانکراس
دکتر مهدی فرزادنیا - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
مولکولار پاتولوژی کولورکتال کارسینوما
دکتر عیسی جهانزاد - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
نقش IHC درشناسایی توده‌های کبد
دکتر بهرام معمار - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
موارد لازم به ذکر در گزارشات آسیب‌شناسی دستگاه گوارش از دیدگاه فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر علی بهاری - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
پیوند کبد در مشهد
دکتر سکینه عموئیان - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
خوشامدگویی و بیان محورهای سخنرانی روز دوم
خوشامدگویی
دکتر بهرام معمار - 25 خرداد 1403
دسترسی فقط برای اعضا
قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران
هتل میثاق ملل مشهد - 25 خرداد 1403