ورود به پروفایل
25th International Congress Of Pathology & Laboratory Medicine
بیست و پنجمین همایش بین المللی آسیب شناسی
1402/07/05 - 1402/07/07
محل برگزاری : تهران، هتل المپیک
25th International Congress Of Pathology & Laboratory Medicine
9/27/2023 - 9/29/2023

Photo Galleries

2023 Congress Photo Gallery

Presentations

Awards

Memorials

اجرا

Interviews

Olympic Hotel