بایگانی بخش اساسنامه

img_yw_news
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ -

اساسنامه انجمن آسیب شناسی ایران

  اساسنامه انجمن علمی آسیب شناسی ایران فصل اول کلیات ماده ۱ – به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای‎ عالی انقلاب فرهنگی و آئین‏نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می‏شود انجمن علمی آسیب‎شناسی ایران براساس مواد آتی تشکیل می‏گردد که در سطور بعد به اختصار «انجمن» نامیده می‏شود. ماده ۲ – انجمن صرفا در زمینه‏ های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می‏نماید و اعضای آن به نام انجمن‏ حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند. ماده ۳ – انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت‏ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‏باشد. ماده ۴ – مرکز انجمن در شهر : تهران آدرس : خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید عباس سرپرست شمالی، کوچه تبریز، ساختمان شماره ۲ نظام پزشکی، طبقه سوم، شماره ۳۰۶ است و شعب آن می‏تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیأت مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود. ماده ۵ – انجمن دارای تابعیت ایرانی است. ماده ۶ – انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه‏ برای مدت نامحدود تشکیل می‏شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است. فصل دوم – شرح وظایف و اهداف ماده ۷ – به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت‏های زیر را بعمل خواهد آورد. ۱-۷- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه‏ های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند. ۲-۷- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‏‏ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان‏هایی که به نحوی با فعالیت‏های انجمن مرتبط هستند در برنامه‏ ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی ۳-۷- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‏ های آموزشی و بهداشتی درمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی ۴-۷- ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه ۵-۷- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‏های علمی، پژوهشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی ۶-۷- تهیه وتدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی ۷-۷- برگزاری گردهمایی‏های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‏ المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ۸-۷- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش‏های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان ۹-۷- مشارکت در تشکیل شورای انجمن‏های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ‏ریزی امور مرتبط با آن ۱۰-۷- جلب حمایت نهادهای بین‏ المللی برای انجام فعالیت‏های علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور فصل سوم – عضویت ماده ۸ – عضویت در انجمن به طرق زیر می‏باشد : ۱-۸- عضویت پیوسته : هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترای تخصصی در یکی از رشته‏‏ های آسیب‎شناسی تشریحی، بالینی یا تشریحی و بالینی یا رشته‏ های مرتبط باشند می‏تواند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن در آیند. ۲-۸- عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‏توانند به عضویت انجمن درآیند. کلیه کسانی که دارای درجه دکترا (PHD) در یکی از رشته‏‎های وابسته به آسیب شناسی باشند و کلیه افرادی که دارای دکترا در داروسازی ، دامپزشکی ، و تخصص در آزمایشگاهی هستند . ۳-۸- عضویت افتخاری : شخصیت‏های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‏های مؤثر و ارزنده‏ای نموده باشند می‏توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند. تبصره ۱ : اعضای وابسته می‏توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند. تبصره ۲ : اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیئت مؤسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا ‏باشند. ماده ۹ – هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد. تبصره ۱ – پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد. تبصره ۲ – ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند. ماده ۱۰ – عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‏یابد :‌ ۱-۱۰- استعفای کتبی عضو ۲-۱۰- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می‏نماید. ۳-۱۰- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات‏های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است. تبصره ۱ – مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است. تبصره ۲ – تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن‏ براساس موضوع بند ۷ ماده ۳ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیات مدیره خواهد بود. فصل چهارم – ارکان انجمن ماده ۱۱ – انجمن دارای ارکان زیر است : ۱-۱۱- مجمع عمومی ۲-۱۱- هیات مدیره ۳-۱۱- بازرس الف – مجمع عمومی ماده ۱۲- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‏گردد : ۱-۱۲- مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می‏شود و به امورجاری انجمن رسیدگی می‏کند و نیز می‏تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد. ۲-۱۲- مجمع عمومی فوق‏ العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‏شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم ازاعضای پیوسته تشکیل می‏گردد. ۳-۱۲- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه‏ های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد. تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‎العاده هریک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می‏یابد و در مجامع عمومی فوق‎العاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود. تبصره ۲ – چنانچه حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‎العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‏شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد. ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‏باشد : ۱-۱۳- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‏های سالانه انجمن ۲-۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت ۳-۱۳- انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره ۴-۱۳- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل ۵-۱۳- تصویب کلیه آیین نامه‏ ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پشنهاد هیات مدیره ۶-۱۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‏ های انجمن تبصره – در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت. ب – هیأت مدیره ماده ۱۴ – اعضای هیأت مدیره مرکب از ۷ نفر است و ۲ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می‏شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۳ سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت در هیات مدیره افتخاری است. تبصره ۱ – افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تائید نهایی کمیسیون خواهد بود. تبصره ۲ - جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‏شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‏یابد و تصمیمات با اکثریت آرا، حاضرین خواهد بود. ماده ۱۵ – هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‏ دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می‎نماید. در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید. تبصره ۱ – رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی‏توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند. تبصره ۲ - رئیس هیات مدیره مسئول اداره امورجاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود. تبصره ۳ – کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و امضای خزانه‏ دار و مهر انجمن و نامه ‏های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود. تبصره ۴ – چنانچه هریک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد. تبصره ۵ – در صورت استعفا و بر کناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی‏ البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد. ماده ۱۶ – هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نماید. تبصره – هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت. ماده ۱۷ – وظایف و اختیارات هیات مدیره ۱-۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‎العاده ۲-۱۷- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی ۳-۱۷- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‏ های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ۴-۱۷- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه‏ های اجرایی ۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیت‏های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی ۶-۱۷- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی ۷-۱۷- قبول هدایا و کمک‏های مالی برای انجمن ۸-۱۷- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی ۹-۱۷- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه ۱۰-۱۷- تشکیل کمیته‏ های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین فعالیت و نظارت بر آنها ۱۱-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور ۱۲-۱۷- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‏شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر ۱۳-۱۷- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ۱۴-۱۷- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده ج – بازرس ماده ۱۸- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که هر ۳ سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد. ماده ۱۹ – وظایف بازرس به شرح زیر است : ۱-۱۹- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی ۲-۱۹- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی ۳-۱۹- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی ۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی فوق‎العاده در موارد ضروری ماده ۲۰- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می‏تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد. ماده ۲۱ – در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت‏های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد. فصل پنجم – منابع مالی انجمن ماده ۲۲ – منابع مالی انجمن عبارت است از : ۱-۲۲- حق عضویت اعضا ۲-۲۲- از محل هدایا و کمک‏ها ۳-۲۲- درآمد حاصل از فعالیت‏های آموزشی، پژوهشی فنی و انتشاراتی ۴-۲۲- حمایت‏های مالی وزارت بهداشت فصل ششم – موارد انحلال انجمن ماده ۲۳ – در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می‏گردد. ماده ۲۴ – مجمع عمومی فوق‎العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‏گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تسویه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد. ماده ۲۵ – هیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق‎العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می‏نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‎العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد. تبصره : باقیمانده دارایی ‏های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد. ماده ۲۶ –این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و ۲۵ بیست و پنج ماده و ۱۸ هیجده تبصره در تاریخ ۳۰/۹/۸۴ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی آسیب شناسی ایران می باشد.           برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق