بایگانی بخش آزمون های وبینارهای برگزار شده

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ -

سوالات و پاسخ آزمون ها

سوالات و پاسخ های آزمون های وبینار های برگزار شده جهت دریافت فایل هر آزمون روی عناوین زیر کلیک نمایید: آزمون وبینار سیتولوژی تیروئید در تاریخ  ۹۹.۴.۲۶ آزمون وبینار سیتولوژی ادرار ۱ در تاریخ  ۹۹.۶.۶ آزمون وبینار سیتولوژی ادرار ۲ در تاریخ ۹۹.۶.۱۳ آزمون وبینار پاتولوژی پستان در تاریخ ۹۹.۷.۱۰ آزمون وبینار سیتوهیستو پاتولوژی ژنیتال ۱ در تاریخ ۹۹.۷.۲۴ آزمون وبینار سیتوهیستو پاتولوژی ژنیتال ۲ در تاریخ ۹۹.۸.۱ آزمون وبینار سیتوهیستو پاتولوژی ژنیتال ۳ در تاریخ ۹۹۸.۸ آزمون وبینار سیتوهیستو پاتولوژی ژنیتال ۴ در تاریخ ۹۹.۸.۱۵ آزمون وبینار کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه ۹۹.۸.۲۹ آزمون وبینار چالش های تشخیصی و درمانی کووید ۱۹ در تاریخ ۹۹.۹.۱۳ آزمون وبینار ایمونولوژی ۱ در تاریخ ۹۹.۹.۲۰ آزمون وبینار ایمونولوژی ۲ در تاریخ ۹۹.۹.۲۷ آزمون وبینار پاتولوژی پوست در تاریخ ۹۹.۱۰.۱۸  آزمون وبینار هموویژلانس در تاریخ ۹۹.۱۰.۲۹ آزمون وبینار آنالیز پترنی ضایعات ملانوسیتی پوست در تاریخ ۹۹.۱۱.۲۳ آزمون وبینار ضایعات گرانولوماتوز ریه در تاریخ ۹۹.۱۱.۳۰ آزمون وبینار پاتولوژی و سیتولوژی غدد بزاقی در تاریخ ۹۹.۱۱.۳۰ آزمون وبینار پاتولوژی زنان-ارزیابی نمونه اندومتر و ضایعات پیش سرطانی آن در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۱ آزمون وبینار پاتولوژی زنان-بدخیمی های اندومتر در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۱ آزمون وبینار پاتولوژی گوارش در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۱ آزمون وبینار نوروپاتولوژی- رویکرد به تومورهای سیستم اعصاب مرکزی بر اساس تازه های طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت ۲۰۱۶ در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۷ آزمون وبینار آزمایشگاه در دیابت و اختلالات متابولیسم گلوکز در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۷ آزمون وبینار استقرار و طراحی کنترل کیفیت و صحه گذاری تجهیزات در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۸ آزمون وبینار طراحی کنترل کیفیت بر اساس ضوابط سیگمامتریک در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۸ آزمون وبینار مبانی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در آزمایشگاه پزشکی در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۸  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی آسیب شناسی ایران می باشد.           برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق