بایگانی بخش اسلاید برنامه ها

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ -

اسلایدهای وبینار کنسرهای شایع سر و گردن

اسلایدهای وبینار کنسرهای شایع سر و گردن زمان برگزاری: ۴ آذر ۱۴۰۰ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ -

اسلایدهای وبینار ضایعات لیکنوئید و پسوریازیفورم

اسلایدهای وبینار ضایعات لیکنوئید و پسوریازیفورم زمان برگزاری: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ -

اسلایدهای وبینار پاتولوژی بافت نرم

اسلایدهای وبینار پاتولوژی بافت نرم زمان برگزاری: ۶ شهریور ۱۴۰۰ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ -

اسلایدهای وبینار آزمایشگاه پزشکی و برنامه مهار مقاومت میکروبی

اسلایدهای وبینار آزمایشگاه پزشکی و برنامه مهار مقاومت میکروبی زمان برگزاری: ۴ شهریور ۱۴۰۰ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ -

اسلایدهای وبینار ضایعات تاولی، رویکرد تشخیصی و کاربردی

اسلایدهای وبینار ضایعات تاولی، رویکرد تشخیصی و کاربردی زمان برگزاری: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰ -

اسلایدهای جلسه دوم وبینار سیتولوژی مایعات سروز

اسلایدهای جلسه دوم  وبینار سیتولوژی مایعات سروز زمان برگزاری: ۳ تیر ۱۴۰۰ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ -

اسلایدهای وبینار سیتولوژی مایعات سروز

اسلایدهای  وبینار سیتولوژی مایعات سروز زمان برگزاری: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار مبانی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

اسلایدهای  وبینار مبانی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در آزمایشگاه پزشکی زمان برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار طراحی کنترل کیفیت بر اساس ضوابط سیگمامتریک

اسلایدهای  وبینار طراحی کنترل کیفیت بر اساس ضوابط سیگمامتریک زمان برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار استقرار و طراحی کنترل کیفیت و صحه گذاری تجهیزات

اسلایدهای وبینار استقرار و طراحی کنترل کیفیت و صحه گذاری تجهیزات زمان برگزاری: ۸ اسفند ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار آزمایشگاه در دیابت و اختلالات متابولیسم گلوکز

اسلایدهای  وبینار آزمایشگاه در دیابت و اختلالات متابولیسم گلوکز زمان برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ -

اسلاید وبینار نوروپاتولوژی- رویکرد به تومورهای سیستم اعصاب مرکزی بر اساس تازه های طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت ۲۰۱۶

اسلاید وبینار نوروپاتولوژی- رویکرد به تومورهای سیستم اعصاب مرکزی بر اساس تازه های طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت ۲۰۱۶ زمان برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار پاتولوژی گوارش

اسلایدهای وبینار پاتولوژی گوارش زمان برگزاری: ۱ اسفند ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ -

اسلایدهای دو وبینار پاتولوژی زنان-ارزیابی نمونه اندومتر و ضایعات پیش سرطانی آن و وبینار پاتولوژی زنان-بدخیمی های اندومتر

اسلایدهای دو وبینار پاتولوژی زنان-ارزیابی نمونه اندومتر و ضایعات پیش سرطانی آن و وبینار پاتولوژی زنان-بدخیمی های اندومتر زمان برگزاری:  ۱ اسفند ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار پاتولوژی و سیتولوژی غدد بزاقی

اسلایدهای وبینار پاتولوژی و سیتولوژی غدد بزاقی زمان برگزاری:  ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار ضایعات گرانولوماتوز ریه

اسلایدهای وبینار ضایعات گرانولوماتوز ریه زمان برگزاری:  ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار آنالیز پترنی ضایعات ملانوسیتی پوست

اسلایدهای وبینار آنالیز پترنی ضایعات ملانوسیتی پوست زمان برگزاری:  ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار هموویژلانس

اسلایدهای وبینار هموویژلانس زمان برگزاری:  ۲۹ دی ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ -

اسلایدهای ۱۲ جسه وبینارهای هماتوپاتولوژی با عنوان

اسلایدهای ۱۲ جسه  وبینارهای هماتوپاتولوژی با عنوان "small B cell Neoplasms" توسط استاد دکتر فرید کوثری جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار پاتولوژی پوست

اسلایدهای وبینار پاتولوژی پوست زمان برگزاری:  ۱۸ دی ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار ایمونولوژی ۲

اسلایدهای وبینار ایمونولوژی ۲ زمان برگزاری:  ۲۷ آذر ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار ایمونولوژی ۱

اسلایدهای وبینار ایمونولوژی ۱ زمان برگزاری:  ۲۰ آذر ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار چالش های تشخیصی بیماری کووید ۱۹

اسلایدهای وبینار چالش های تشخیصی بیماری کووید ۱۹ زمان برگزاری:  ۱۳ آذر ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ -

اسلایدهای ۸ جلسه وبینارهای هماتوپاتولوژی با عنوان یافته های سایتوژنتیک و مولکولار در بدخیمی های خونی

اسلایدهای ۸ جلسه وبینارهای هماتوپاتولوژی با عنوان یافته های سایتوژنتیک و مولکولار در بدخیمی های خونی جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار تفسیر بیوپسی مغز استخوان

اسلایدهای وبینار تفسیر بیوپسی مغز استخوان با ارائه سرکار خانم دکتر پردیس نعمت الهی جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار سیتو هیستو پاتولوژی ژنیتال ۴

اسلایدهای وبینارسیتو هیستو پاتولوژی ژنیتال ۴ زمان برگزاری:  ۱۵ آبان ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار سیتو هیستو پاتولوژی ژنیتال ۳

اسلایدهای وبینارسیتو هیستو پاتولوژی ژنیتال ۳ زمان برگزاری:  ۸ آبان ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار سیتو هیستو پاتولوژی ژنیتال ۲

اسلایدهای وبینارسیتو هیستو پاتولوژی ژنیتال ۲ زمان برگزاری:  ۱ آبان ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار سیتو هیستو پاتولوژی ژنیتال ۱

اسلایدهای وبینارسیتو هیستو پاتولوژی ژنیتال ۱ زمان برگزاری:  ۲۴ مهر۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار پاتولوژی پستان

اسلایدهای وبینار پاتولوژی پستان زمان برگزاری:  ۱۰ مهر ۱۳۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار سیتولوژی ادرار ۲

اسلایدهای وبینار سیتولوژی ادرار۲ زمان برگزاری: ۱۳ شهریور ۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

img_yw_news
پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹ -

اسلایدهای وبینار سیتولوژی ادرار ۱

اسلایدهای وبینار سیتولوژی ادرار ۱ زمان برگزاری: ۶ شهریور ۹۹ جهت دریافت اسلایدها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی آسیب شناسی ایران می باشد.           برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق