انجمن علمی آسیب شناسی ایران- راهنمای عضویت
راهنمای پرداخت حق عضویت اعضا انجمن علمی آسیب شناسی ایران به صورت اینترنتی راهنمای پرداخت حق عضویت اعضا انجمن علمی آسیب شناسی ایران به صورت اینترنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۲ | 

برای پرداخت حق عضویت  ابتدا به صفحه پرداخت مراجعه کنید. برای مشاهده پرداخت حق عضویت انواع عضویت ها در سال 1396 اینجا را ببینید که صفحه ای مطابق تصویر اول خواهد بود. برای مشاهده هر یک از انواع عضویت ها صفحات عضویت پیوسته | عضویت وابسته | عضویت مرتبط |عضویت دانشجویی را ببینید که مشابه تصویر دوم است. 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.68.32.fa
برگشت به اصل مطلب