انجمن علمی آسیب شناسی ایران- اخبار علمی، کنفرانس ها و همایش ها
کنفرانس کلینیکوپاتولوژی بیماری های گوارش و کبد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | 


عنوان: سیتولوژی پانکراتوبیلیری

تاریخ : پنج شنبه ۱۹ بهمن ۹۶
محل : بیمارستان طالقانی، پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، سالن کنفرانس طبقه پنجم.
 

ساعت سخنرانی سخنران
۸:۰۰-۹:۰۰ تظاهرات بالینی، مرحله بندی و تشخیص کنسر پانکراس دکتر صادقی
۹:۰۰-۹:۳۰ Liquid Biopsy دکتر سلطنت پور
۹:۳۰-۱۰:۰۰ مولکولار پاتولوژی کنسر پانکراس دکتر رضایی
۱۰:۰۰-۱۰:۲۰ استراحت و پذیرایی
۱۰:۲۰-۱۱:۰۰ سیتولوژی و گزارش استاندارد  دکتر فراهانی
۱۱:۰۰-۱۲:۰۰ مرور اسلایدهای ROSE 
دکتر حاجی زاده
دکتر علیزاده

  • ثبت نام، برنامه شماره شناسه ۹۲۴۳۲ سامانه آموزش مداوم و حضوری در محل برگزاری کنفرانس
  • شرکت دستیاران پاتولوژی دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.62.48.fa
برگشت به اصل مطلب