انجمن علمی آسیب شناسی ایران- اخبار و رویدادها
گزارش جلسه کمیته کلینیکال انجمن مورخ ۹۷/۶/۵

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۷ | 
در تاریخ ۹۷/۶/۵ جلسه کمیته کلینیکال انجمن علمی آسیب شناسی با مسئولیت خانم دکتر مریم ابوالحسنی و حضور اساتید آسیب شناسی برگزار گردید. در این رابطه مسئولین زیر کمیته های مختلف شامل بیوشیمی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی، انتقال خون و پاتولوژی مولکولار گزارش فعالیت های خود را اعلام نمودند و در خصوص چگونگی اجرای آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین در خصوص برنامه های علمی که این گروه ها در همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه سال جاری که در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ آذر برگزار می گردد، پیشنهاداتی اعلام گردید که مقرر شد مسئولین کمیته در خصوص چگونگی اجرای ان ها برنامه ریزی کرده و نتایج را به دبیر علمی کنگره اعلام نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.60.80.fa
برگشت به اصل مطلب