انجمن علمی آسیب شناسی ایران- اخبار و رویدادها
مراسم روز آزمایشگاهیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 
مراسم روز آزمایشگاهیان عصر چهارشنبه، 29 فروردین در مرکز قلب تهران برگزار شد. 
در این مراسم با حضور اعضای سه انجمن آزمایشگاهی، بر لزوم ثبت روز آزمایشگاهیان در تقویم رسمی کشور تاکید و از منتخبان این حوزه تقدیر به عمل آمد. 
دکتر مژگان عسگری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر توفیق جوادزاده، رییس بخش پاتولوژی بیمارستان مدرس تهران نیز بعنوان منتخبان انجمن آسیب شناسی ایران معرفی و تقدیر شدند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.60.67.fa
برگشت به اصل مطلب