انجمن علمی آسیب شناسی ایران- اخبار و رویدادها
فهرست مدارک برای صدور مجوز ارسال نمونه به خارج از کشور مدارک مورد نیاز جهت درخواست مجوز ارسال نمونه آزمایشگاهی به خارج از کشور جهت ارائه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۲ | 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست مجوز ارسال نمونه آزمایشگاهی به خارج از کشور جهت ارائه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی:

 1. درخواست کتبی مبنی بر صدور مجوز جهت ارسال نمونه به  ازاء هر آزمایشگاه ارجاع در خارج از کشور (در صورتیکه تعداد آزمایشگاههای ارجاع بیش از یک باشد) به عنوان معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی متبوع
 2. اظهار فهرست آزمایش هایی که آزمایشگاه متقاضی قصد ارسال آنها را به خارج از کشور دارد با ذکر مدت زمان چرخه کاری، تعرفه آزمایشگاه ارجاع، هزینه ریالی برای بیمار، دلیل لزوم ارجاع نمونه به خارج از کشور و سایر موارد (مطابق فایل اکسل پیوست)
 3. پروانه تاسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاه ارجاع دهنده
 4. پروانه قانونی فعالیت آزمایشگاه پزشکی ارجاع مطابق ضوابط کشور مقصد که به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد.
 5. مستندی دال بر دامنه فعالیت و فهرست آزمایش هایی که آزمایشگاه ارجاع مجوز قانونی انجام آنها را دارد (فایل الکترونیک کافیست)
 6. اظهار معیارهای انتخاب آزمایشگاه ارجاع همراه با مستندات مرتبط
 7. اصل قرارداد ارجاع که در آن مسئولیت ها، اختیارات و تعهدات دو طرف (آزمایشگاه ارجاع دهنده و آزمایشگاه ارجاع) تعیین و مشخص شده باشد.
 8. تعهد کتبی آزمایشگاه ارجاع دهنده مبنی بر رعایت کلیه مفاد مندرج در آخرین دستورالعمل ها و ضوابط آزمایشگاه مرجع سلامت و همچنین رعایت اندیکاسیون های ابلاغی در مورد آزمایش هایی که دارای ضوابط و اندیکاسیون های مصوب کشوری هستند.
 9. تعهد کتبی آزمایشگاه ارجاع دهنده مبنی بر رعایت کلیه قوانین و تعهدات بین المللی، گمرکی و پستی کشور مبدأ و مقصد در خصوص بسته بندی و نقل و انتقال نمونه های بیولوژیک
 10. در صورتی که آزمایشگاه جهت امور پشتیبانی و تدارکات مربوط به ارسال نمونه به خارج، از شرکت های واسطه ای در داخل کشور استفاده می کند: ارائه مجوز قانونی شرکت مذکور و ارائه مستندات مربوط به کسب اطمینان از  صحت عملکرد و فرایندهای مرتبط با آن شرکت
 11. در صورتیکه آزمایشگاه ارجاع دهنده بخواهد از آزمایشگاه یا آزمایشگاههای دیگری در داخل کشور بصورت اقماری نمونه جهت ارسال به خارج از کشور دریافت نماید: فهرست الکترونیک حاوی نام، نشانی پستی، دانشگاه متبوع، نوع و دامنه فعالیت مسئول یا مسئولین فنی آزمایشگاههای اقماری (در قالب فایل اکسل پیوست) و تصویر پروانه تاسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاه (ها)

دانلود: 

دستورالعمل ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور - فایل pdf - حجم: 326 کیلوبایت

فهرست مدارک برای صدور مجوز  ارسال نمونه به خارج از کشور - فایل Word -  حجم: ۱۶ کیلو بایت

فرم ارائه گزارش درخواست صدور مجوز ارسال نمونه به خارج آزمایشگاه - فایل Word -  حجم: ۲۰ کیلو بایت

دستورالعمل ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور  فایل Word -  حجم: ۶۰ کیلو بایت

فایل اطلاعات آزمایش های ارسالی - فایل اکسل - حجم: 26 کیلوبایت


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.60.60.fa
برگشت به اصل مطلب