انجمن علمی آسیب شناسی ایران- تازه ها و اخبار علمی
دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.60.125.fa
برگشت به اصل مطلب