انجمن علمی آسیب شناسی ایران- اسلاید برنامه ها
اسلاید وبینار نوروپاتولوژی- رویکرد به تومورهای سیستم اعصاب مرکزی بر اساس تازه های طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت ۲۰۱۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/7 | 
اسلاید وبینار نوروپاتولوژی- رویکرد به تومورهای سیستم اعصاب مرکزی بر اساس تازه های طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت ۲۰۱۶
زمان برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۹


دکتر یلدا نیلی پور و دکتر مریم پرویزی - قسمت اول
دکتر یلدا نیلی پور و دکتر مریم پرویزی - قسمت دوم

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آسیب شناسی ایران:
http://iranpath.org/find.php?item=1.168.521.fa
برگشت به اصل مطلب