دستورالعمل تشکیل و نحوه فعالیت شعب استانی انجمن آسیب شناسی ایران دستورالعمل تشکیل و نحوه فعالیت شعب استانی انجمن آسیب شناسی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۲ | 

دستورالعمل تشکیل و نحوه فعالیت شعب استانی انجمن آسیب شناسی ایران 

به استناد ماده ۴ اساسنامه انجمن علمی آسیب شناسی ایران و به منظور ارتباط موثر با کلیه پاتولوژیست­های ایران شعب استانی براساس شیوه ­نامه زیر تشکیل می­گردند :                                                                  
۱- شعب استانی در استانهایی که بیش از ۳۰ نفر پاتولوژیست در آنها فعالیت دارند، تشکیل می­گردد.        
۲- درخواست تشکیل شعب استانی با امضاء حداقل ۳۰ نفر ، در دبیرخانه انجمن آسیب شناسی ایران ثبت می­گردد و پس از تایید هیئت مدیره ، تاریخ انتخابات پیشنهادی تصویب می­گردد . انتخابات با حضور نماینده انجمن آسیب شناسی ایران صورت می گیرد. در انتخابات دوره های بعدهم رسمیت انتخابات با حضور نماینده هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ایران خواهد بود.                                                                                                 
۳- هیئت مدیره های استانی به تعداد ۵ نفرعضو اصلی، یک نفر عضو علی البدل ، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از حائزین اکثریت آراء و برای مدت ۳ سال انتخاب می­گردند .
۴- حضور حداقل ۷۰درصد پاتولوژیست­های استان(۲۱ شرکت کننده ) برای اولین انتخابات ضروری است، در دوره­های بعدی انتخابات با حضور نصف بعلاوه یک پاتولوژیست­ها ی منطقه رسمیت می­یابد.
۵- شرایط عضویت در هیئت مدیره استانی :
الف) عضویت پیوسته در انجمن آسیب شناسی ایران
ب  )   ساکن و شاغل در استان باشند .
۶- در اولین جلسه هیئت مدیره که ظرف دو هفته پس از تعیین اعضاء تشکیل می­گردد رئیس شعبه استانی با اکثریت آراء تعیین وبا امضاء تمامی اعضاء وبازرس جهت صدور ابلاغ به رئیس انجمن آسیب شناسی ایران معرفی می­گردد .
۷- شعب استانی ضمن تشکیل منظم جلسات (حداقل ماهی یکبار) ، صورتجلسه را کتبا به هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ایران ارسال می نمایند، عدم ارسال صورتجلسات بیش از ۶ ماه به همراه ۳ تذکر به فاصله ۲ ماه, بمنزله انحلال شاخه تلقی می­گردد. مقررات رسمیت یافتن و نحوه حضور اعضای هیئت مدیره شعب  مشابه هیئت مدیره مرکزی می باشد.
۸- شعب استانی تنها در راستای سیاستهای اعلام شده انجمن آسیب شناسی ایران فعالیت خواهند نمود .
۹- شعبه­ های استانی مجاز به صدور کارت عضویت مجزا نمی­باشند. 
۱۰- شعبه های استانی در تامین منابع مالی خود و نیز اخذ حق عضویت مستقل می­باشند اما میبایستی سالانه و حداکثر تا پایان خرداد ماه اسامی حق عضویتها اخذ شده سال گذشته و سایر گزارشات مالی را که به تایید وامضا بازرس شعبه رسیده است به انجمن آسیب شناسی ایران کتباً گزارش نمایند.
۱۱- شرح وظایف :
شرح وظیفه شعبه استانی همان شرح وظیفه انجمن پاتولوژیست­های تصریح شده در فصل دوم اساسنامه انجمن می­باشد.
در استانهایی که شعبه استانی تشکیل می­گردد کلیه رابطین استانی شامل(دانشکده علوم پزشکی، مرکز استان و شهرستانها) با پیشنهاد شعبه استانی و تایید هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی ایران تعیین می­گردند .
این دستورالعمل در جلسه مجمع عمومی انجمن مورخ چهارشنبه ۲۹/۷/ ۱۳۸۸به تصویب مجمع عمومی انجمن آسیب شناسی ایران رسید. 

 تهران

 اعضای هیئت مدیره 

دکتر بهروز شفقی (رئیس) - دکتر مهران قهرمانی (دبیر) - دکتر محمدرضا جلالی ندوشن (عضو اصلی) - دکتر میترا مهرآزما (عضو اصلی) - دکتر مریم حسینی (عضو اصلی) - دکتر سید علی اکبر سید مهدی (بازرس اصلی) - دکتر محمدعلی برومند (عضو علی البدل) - دکتر مسعود دونلو (بازرس علی البدل)

اطلاعات تماس 

 اصفهان

 اعضای هیئت مدیره  

دکتر پریسا رضائی (رئیس) - دکتر جلال راستی (نایب رئیس) - دکتر مژگان مهدیزاده (بازرس) - دکتر سیدرضا صمصام شریعت (عضو اصلی) - دکتر شیدا سوادکوهی (عضو اصلی) - دکتر آذر برادران (عضو اصلی)

 اطلاعات تماس

 خراسان رضوی

 اعضای هیئت مدیره

 دکتر سروش احمدی (دبیر) - دکتر سعادت میرصدرایی (عضو اصلی) - دکتر سیدعباس طباطبایی (عضو اصلی) - دکتر عباسعلی امیدی (رئیس) - دکتر شهریار نوروزپور (عضو اصلی) - دکتر رضا ضیاء الحق (عضو علی البدل) - دکتر سیمین هیرادفر (عضو علی البدل) - دکتر محمد زارع (بازرس اصلی) - دکتر علیرضا یاورمنش (بازرس علی البدل)

 اطلاعات تماس

ایمیل : ahmadi.soroush@gmail.com , aomidia@gmail.com soroushahmadi۹۱@yahoo.com

فارس 

 اعضای هیئت مدیره

 دکتر سید احمد جاوید (رئیس انجمن) - دکتر احمد منبتی (نایب رئیس) - دکتر سعید شاقاسمی (دبیر انجمن) - دکتر علیرضا دیانتی (خزانه دار) - دکتر امیررضا دهقانیان (مسئول کمیته علمی - آموزشی) - دکتر محمود روان شادنیا (عضو اصلی) - دکتر مهرداد مهرزاده (عضو اصلی) - دکتر اسکندر روان ( بازرس اصلی

 اطلاعات تماس

شیراز - صندوق پستی۷۱۹۵۵-۱۷۵          
تلفن:۰۹۱۷۶۰۶۸۲۷۳              فکس:۰۷۱-۳۶۲۸۵۰۳۲
ایمیل:  farspathology@gmail.com

آذربایجان غربی 

اعضای هیئت مدیره 

دکتر مجید میلانی(رئیس انجمن) - دکتر ماکان رضایی(دبیر) - دکتر بهروز ایلخانی(عضو اصلی و رابط شاخه) - دکتر جعفر نجف زاده(بازرس اصلی) - دکتر علیرضا نبی زاده (عضو اصلی) - دکتر صادق اسماعیل زاده(عضو اصلی) - دکتر سیامک ناجی(عضو علی البدل)- دکتر غلامرضا عباس زاده(بازرس علی البدل)

اطلاعات تماس 

 آدرس:ارومیه،خیابان شهید بهشتی،کوچه ۱۵، دبیرخانه سازمان نظام پزشکی - تلفن و فکس:۳۳۴۴۱۰۱۰-۰۴۴

آذربایجان شرقی

اعضای هیئت مدیره

 دکتر احمد صدقیانی(رئیس انجمن) - دکتر امیرطاهر افتخارسادات(دبیر و خزانه دار) - دکتر علیرضا خلیلی(عضو اصلی) - دکتر باب اله قاسمی(عضو اصلی) - دکتر علیرضا نجفی(عضو اصلی) - دکتر حمیدرضا افتخاری(عضو اصلی)

اطلاعات تماس 

 البرز

اعضای هیئت مدیره 

دکتر توفیق جوادزاده (رئیس) - آقای دکتر بختی (نایب رئیس) - آقای دکتر سلیمانی (خزانه دار) - دکتر سرور علیجانی (دبیر و مدیر روابط عمومی) - دکتر هاشمی (مسئول علمی) - دکتر کیان جوادی (بازرس اصلی ) - آقای دکتر ملکی (عضو علی البدل

اطلاعات تماس 

  

 گیلان

اعضای هیئت مدیره 

دکتر کیوان خردمند (عضو اصلی) - دکتر محمود حبیب زاده (عضو اصلی) - دکتر محمد نجفی آشتیانی (رئیس) - دکتر عباس نداف فهمیده (دبیر) - دکتر محمدباقر دانش طلب (عضو اصلی) - دکتر علیرضا مهرورز (عضو علی البدل) - دکتر علیرضا مصباح (بازرس اصلی) - دکتر آرش دریاکار (بازرس علی البدل)

اطلاعات تماس 

مازندران 

اعضای هیئت مدیره 

دکتر علیرضا فیروزجاهی (رئیس) - دکتر شهریار شفائی (دبیر) - دکتر ژیلا ترابی زاده (عضو اصلی) - دکتر لاله واحدی لاریجانی (عضو اصلی) - دکتر صبا گیلکی بیشه (عضو اصلی) - دکتر سید اسماعیل راد (عضو علی البدل) - دکتر حسین قربانی (بازرس اصلی) - دکتر محمد پورنصراله (بازرس علی البدل

 اطلاعات تماسCAPTCHA code
کلیدواژه ها: شاخه | انجمن | پاتولوژی | ایران |

دفعات مشاهده: 1842 بار   |   دفعات چاپ: 434 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی آسیب شناسی ایران می باشد.           برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق