عضویت در سامانه انجمن آسیب شناسی ایران :

برای استفاده ازتمامی امکانات سامانه انجمن آسیب شناسی ایران و همچنین استفاده از تمامی برنامه هاو خدمات انجمن آسیب شناسی ایران، افراد ملزم به عضویت در این سامانه می باشند.

عضویت در سایت

کاربران با این نوع عضویت می توانند در همایش ها و برنامه های انجمن آسیب ایران شرکت کنند ولی هیچ گونه مزایایی شامل این افراد نمی گردد.

تکمیل فرم و دریافت شناسه »

عضویت در انجمن آسیب شناسی ایران

کاربران با این نوع عضویت علاوه بر توانایی شرکت در همایش ها و برنامه های انجمن آسیب ایران :

  1. مزایایی(  تخفیف و ....) در همه برنامه های انجمن شامل آنها می شود.
  2. این افراد ملزم به پرداخت حق عضویت سالانه می باشند.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

تکمیل فرم و دریافت شناسه »

صفحه اصلی      کتابخانه      نشریات      اعضاء      تماس با ما

Copyright ©2008 MAHFA Co